Materjalid koolituse läbiviijale

Koolitust läbhttps://tulevikuopetaja.hitsa.ee/wp-admin/post.php?post=2964&action=edit#edit_timestampi viies vormistab ja esitab koolitaja järgmised dokumendid:

    •  Allkirjaleht, kuhu eksportige registreerunute andmed koolitusveebist (veenduge, et prindituna oleks loetav nii dokumendi jaluses olev viide ESF tegevusele kui ka ESF logo ülal paremas nurgas):
    • Koolituse kontaktpäeva kava (kava kirjeldab nii auditoorseid kui ka e-õppes läbiviidavaid tegevusi):

NB! Veebipõhiste kursuste puhul lisage aruandesse ka ekraanipilt kursuse avalehest, mis sisaldab ESF logo,  ja ekraanipilt osalejate nimekirjast. Salvestatud ekraanipiltidel peaksid paistma kursuse nimi, õpikeskkonna päis jms.

Sisekoolituse vormistamiseks täida sisekoolituse tellimisleht
või sisekoolituse tellimisleht (.rtf) (26.01.2016)

Koolitaja tööde kirjeldus