4. koolituspäev: Võrdne ligipääs

Maht: 4 akadeemilist tundi

Õpiväljundid (koolituspäeva eduka läbimise järel õppija):

  • kirjeldab erinevaid võrdse ligipääsu põhimõtteid (ISTE 4.b.)
  • kasutab ja kohandab lihtsamaid sisuhaldusvahendeid (ISTE 4.d.)

Õppematerjalid:

Praktilised tegevused:

Koolitajale: