Veebipõhised koostöö- ja suhtlusvahendid

Praktiline töö: dokumendi ühisredigeerimine

Rühmaarutelu: koostöövahendite valik