Koostöös toimuva teadmusloome juhendamine ja hindamine

Hindamismudelite keskkond http://opetaja.edu.ee/hindamismudelid/

Praktiline töö: projekti hindamine