2. koolituspäev: Koostöö digitaalses keskkonnas

Maht: 4 akadeemilist tundi

Õpiväljundid (koolituspäeva eduka läbimise järel õppija):

  • kasutab erinevaid veebipõhiseid ühistöö- ja suhtlusvahendeid (ISTE 4.d.)
  • kasutab veebipõhise ühiskirjutamise vahendeid koostööks reaalajas (ISTE 4.d.)

Õppematerjalid:

Praktilised ülesanded:

Iseseisev ülesanne:

Koolitajale: