Digitaalne identiteet ja kasutajaprofiilid

Rühmaarutelu: millised on minu digitaalsed identiteedid?

Praktiline töö: isikliku (digitaalse) identiteedi visualiseerimine