1. koolituspäev: Digitaalne identiteet

Maht: 4 akadeemilist tundi

Õpiväljundid (koolituspäeva eduka läbimise järel õppija):

  • võrdleb enda ning teiste digitaalset identiteeti reaalse identiteediga (ISTE 4.c.)
  • planeerib teadlikult enda digitaalse identiteedi haldust võttes arvesse digiajastule vastavaid ohutu ja eetilise kasutuse põhimõtteid (ISTE 4.a.)

Õppematerjalid:

Praktilised tegevused:

Iseseisev ülesanne:

Koolitajale: