3. koolituspäev: Autoriõigus ja viitamine

Maht: 4 akadeemilist tundi

Õpiväljundid (koolituspäeva eduka läbimise järel õppija):

  • otsib avatud sisulitsentsiga materjale ning kasutab neid uute teoste koostamisel (ISTE 4.a.)
  • viitab korrektselt teiste autorite teostele (ISTE 4.a.)

Õppematerjalid:

Praktilised tegevused:

Iseseisev ülesanne:

Koolitajale: