Moodul III: Õppeprotsess digiajastul

Moodul käsitleb õppeprotsessi kaasajastamist erinevate digivahenditega. Arutleme õpetaja muutuva rolli üle digiajastul ning õpime planeerima enda tööd sellest lähtuvalt, näiteks loome tunnikava. Tutvume digivahenditega, mis toetavad ning hõlbustavad uurimistöö tegemist. Mõtleme, kuidas toimib kogukonnapõhine õpe digiajastul ning koostame koostöös koolituskava oma kogukonnale. Kõike õpitavat saab koheselt rakendada enda töös.

Mooduli eesmärk: Mooduli läbimine võimaldab omandada teadmisi, oskusi ja tööprotsesse, mis on omased innovaatilisele professionaalile globaalses ja digitaalses ühiskonnas.
Mooduli maht: 1,2 EAP (31  ak/h).
Õppetöö vorm: Kombineeritud õpe (auditoorne õpe 12 ak/h + 19 ak/h veebipõhine õpe)
Koolituse läbinud osaleja:

 • rakendab õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviiimisel kaasaegseid tehnoloogilisi vahendeid (ISTE 3a);
 • kasutab efektiivselt tehnoloogilisi vahendeid õppijate innovaatilisuse toetamiseks ning koostöö tegemiseks õppijate ja teiste kogukonnaliikmetega (ISTE 3b);
 • kasutab digiajastu erinevaid meediume informatsiooni efektiivseks edastamiseks (ISTE 3c);
 • kasutab uurimistöö ja õppimise toetamiseks tänapäevaseid digitaalseid vahendeid (ISTE 3d)

Osalemise eeldused:  Eelmooduli “Õpetaja pädevused digiajastul” iseseisev läbimine, mille tulemusena on kursusel osalejal loodud oma digitaalne arengumapp.
Mooduli lühikirjeldus: toimub 3 kontaktpäeva, kus toimub auditoorne õpe. Kontaktpäevade vahel toimub 19 tundi iseseisvat tööd. Kursus lõpeb  kontaktpäevaga. Tutvu mooduli teemadega >>
Nõuded läbimiseks: Moodul loetakse positiivselt läbituks ja väljastatakse sellekohane tunnistus, kui õppija on:

 • osalenud kontaktpäevadel ning olnud aktiivne ja tulemuslik õppeülesannetega töötamisel;
 • sooritanud iseseisvad tööd vastavalt õpijuhistele;
 • esitanud iseseisvad tööd tähtaegselt;
 • reflekteerinud oma õppimist ja oma haridustehnoloogiliste pädevuste arengut vastavalt õpijuhisele.

Kursusel kasutatavad õpikeskkonnad:  Õppijaid toetab e-kursus  Moodle`i õpikeskkonnas ja õppija digitaalne arengumapp (ajaveebi keskkond, wiki, kodulehe vm vahend). Sisene kursusele https://moodle.e-ope.ee/course/view.php?id=5380.

Mooduli väljatöötajad:

 • Anne Rosenberg, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, haridustehnoloog
 • Meeri Sild, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, haridustehnoloog, õpetaja
 • Sirje Rekkor, Tallinna Ülikool, Kasvatusteaduste Instituut, Kutsepedagoogika osakond, lektor

Moodul on valminud Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi programmi VANKeR toel.

Koolitajad

Anne Rosenberg Tartu Tervishoiukõrgkool
Dmitri Mištšenko Ehte Humanitaargümnaasium
Meeri Sild Tallinna Lilleküla Gümnaasium

IV mooduli kava ja õppematerjalid