Vahendid ja juhendid

http://uudiskiri.e-ope.ee
http://koolielu.ee/tools/index
Mõistekaardid

CMapTools – cmap.ihmc.us/
Mindomo – http://www.mindomo.com/
Gliffy – http://www.gliffy.com/
Mindmeister – http://www.mindmeister.com/
Prezi – http://www.prezi.com
Veebiesitlused
Slideshare – http://www.slideshare.net/
Flash-Slideshow-Maker – http://www.flash-slideshow-maker.com/
Korralduslikud vahendid (kalendrid, graafikud)
Google Calendar – http://www.google.com/calendar/
Calendarhub – http://www.calendarhub.com/
Open Workbench – http://www.openworkbench.org/
Doodle (sündmused) – http://doodle.com/main.html
Jagamine, koostöö, kogukonnad
Scrapblog – http://www.scrapblog.com/
GoogleDocs – http://docs.google.com
Ning – http://www.ning.com/
Delicious – http://delicious.com/
Blogi – http://www.blogger.com/
Viki – http://www.wetpaint.com/
Skydrive – http://skydrive.com
Zoho http://www.zoho.com/ 
Küsitlused

Zoomerang – http://zoomerang.com/
Free Online Surveys – http://www.freeonlinesurveys.com
GoogleDocs – http://docs.google.com
Zoho – http://www.zoho.com/
Agregaatorid
Netvibes – http://www.netvibes.com/
Pageflakes – http://www.pageflakes.com
Protopage – http://www.protopage.com/
Veebipõhised personaalsed töölauad
igoogle – http://www.google.com/ig

Veebivahendid õpetajale
http://www.educatorstechnology.com/2012/12/great-subject-area-web-tools-for.html

Web2.0 vahendid

http://www.web20searchengine.com/

http://kaugkoolitus.wordpress.com/tarkvara/

http://c4lpt.co.uk/directory-of-learning-performance-tools/

ÕPIKESKKONNAD

Õpikeskkondadega seotud tehnoloogiad ja standardiseerimine http://opikeskkonnad.wordpress.com/oppematerjalid/tehnoloogiad-ja-standardiseerimine/

Kiis, K. Personaalsete õpikeskkondade kaardistamise raamistik
http://www.cs.tlu.ee/teemad/get_file.php?id=69

Avatud veebipõhised õpikeskkonnad
http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/avatud-veebipohised-opikeskkonnad-2

http://lemill.net/lemill-server/content/webpages/sotsiaalse-tarkvara-vahendite-ulevaade

ePortfoolio kui personaalne õpikeskkond http://portfooliokursus.wordpress.com/lugemismaterjal-1/e-portfoolio-ja-sotsiaalne-tarkvara-e-portfoolio-kui-personaalne-opikeskkond/

Sotsiaalsed õpikeskkonnad
http://tiigrihypeharidustehnoloog.blogspot.com/2012/09/sotsiaalsed-opikeskkonnad.html

Personaalne õpikeskkond

http://edutechwiki.unige.ch/en/Personal_learning_environment

http://www.scoop.it/t/personal-learning-environment-in-efl

Leheküljed õpetajatele
http://www.educatorstechnology.com/2012/08/great-teacher-websites.html

Leheküljed I kooliastme ja lasteaedade õpetajatele
http://web.zone.ee/hxxlikusttxheni/1_harjutus_leia_hlitud_sna.html http://matchthememory.com/
http://www.frepy.eu/part_ee.html
http://www.getwapps.com/tuuliko#List=UAL000006391

eÕppe metoodikad ja tehnoloogiad
http://beta.wikiversity.org/wiki/E-%C3%B5ppe_metoodikad_ja_tehnoloogiad

IKT võimaluste kasutamine ühiskonnaõpetuse õpetamisel
http://www.oppekava.ee/images/9/9c/IKTyhiskonnas.doc

IKT kasutamine õppetöös
http://www.hot.ee/k/kasiraamat/lehed/leht1.htm

Ainetund arvutiklassis

Haridustehnoloogia käsiraamat – Tiigriõpe
http://htk.tlu.ee/tiigriope/index.php?title=Esileht
Haridustehnoloogia käsiraamat
http://www.e-uni.ee/juhendid/
Õppeprotsessi kavandamine
On-line vahendite mõistekaart
Kursuse “Loovus ja kaasaegsed tehnoloogiad” õppematerjalid