Ülesanne – tagasisidestamist toetavad vahendid

  1. Moodustage kolm rühma (auditiivsed õppurid, kinesteetilised õppurid, visuaalsed õppurid)
  2. Arutlege, milline peaks olema tagasiside toetamaks õppuri õpistiili ja loovust.
  3. Valige rühma peale vähemalt kaks tagasiside vormi ning valige tagasisidestamist toetavad digitaalsed vahendid.
  4. Arutelu tulemus postitage foorumisse “Hindamisvahendid”
  5. Olge valmis rühmatöö tulemusi tutvustama. Järgneb ühine arutelu.