Ülesanne – digitaalse õpikeskkonna valik

  1. Moodustage kolm rühma.
  2. Iga rühm valib ühe õpistiiliga õppurid (auditiivsed õppurid, kinesteetilised õppurid, visuaalsed õppurid).
  3. Arutlege, millistele tingimustele peaks vastama veebipõhine õpikeskkond (ja vahendid) toetamaks valitud õpistiilidega õppijaid.
  4. Arutelu tulemus (kavand õpikeskkonnast ja vahenditest) vormistage vabalt valitud veebipõhise vahendiga ja lisage tulemuse link ühistahvlile http://padlet.com/wall/nyg4xdz6ub (lingi lisamiseks tehke hiirega tahvlil topeltklõps).
  5. Olge valmis rühmatöö tulemusi tutvustama. Järgneb ühine arutelu.