Ülesanne – õppetegevuste võrdlus

Veebipõhises keskkonnas õppimise võrdlus traditsioonilise õppega

  1. Moodustage paarid.
  2. Arutlege, mille poolest erineb traditsiooniline õpe õppimisest ja õpetamisest  veebipõhises keskkonnas nii õppija kui õpetaja seisukohalt. Tooge välja mõlema õppimise plussid ja miinused.
  3. Arutelu tulemus vormistage vabalt valitud veebipõhise vahendiga ja lisage tulemuse link foorumisse “Õpikeskkondade võrdlus”.
  4. Olge valmis paaristöö tulemusi tutvustama. Järgneb ühine arutelu.