Juhend koolitajale

Koolitusmooduli ülesehitus ja üldinfo: http://tulevikuopetaja.hitsa.ee/moodul-ii/
Koolitus toimub moodle keskkonnas https://moodle.hitsa.ee/
Meelespea koolitajale
Tegevuskava