2. koolituspäev: Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas, hindamine ja tagasisidestamist toetavad vahendid

Maht: 6 tundi

Õpiväljundid:
Koolituspäeva eduka läbimise järel õppija:

  • oskab arendada tehnoloogiarikkaid õpikeskkondi, mis võimaldavad kõigil õppijatel järgida oma uudishimu ja olla aktiivselt osaline oma õpieesmärkide püstitamisel, juhtides enda õppimist ja hinnates arengut ( ISTE 2.b.)
  • oskab pakkuda õppijatele mitmeid erinevaid sisu- ja tehnoloogiastandarditega vastavuses olevaid kujundava ja kokkuvõtva hindamise võimalusi, et saadud tulemusi kasutada sisendina õppeprotsessis (ISTE 2.d.)

Digitaalsed õpikeskkonnad, õppetöö digitaalses keskkonnas

Hindamist toetavad vahendid

Täiendavad materjalid

Digitaalsed õpikeskkonnad
Vahendid
Hindamine ja õppekavad