XML

« Back to Glossary Index

(ingl.k. extensible markup language)

Laiendatud märkimise keel – standardne üldotstarbeline märgistuskeel, mille eesmärk on jagada struktureeritud infot infosüsteemide vahel, eelkõige interneti (intraneti) veebirakendustes.

« Back to Glossary Index