XHTML

« Back to Glossary Index

(ingl.k. extensible hypertext markup language)

Laiendatav hüperteksti märkimise keel ehk HTML 4.01 versioonist välja arendatud eraldi märgistuskeel, mis põhineb hoopis XML-keelel. Seda enam standardina ei arendata, pigem panustatakse HTML5 arendamisse ja levitamisse.

Vaata ka: HTML, HTML5.

« Back to Glossary Index