WebCT

« Back to Glossary Index

(ingl.k. Web Course Tools)

British Columbia ülikoolis loodud veebipõhine õpikeskkond.

« Back to Glossary Index