URL

« Back to Glossary Index

(ingl.k. universal resource locator)

universaalne ressursilokaator ehk veebiressursi (dokument, lehekülg) globaalne aadress veebis, mis määrab, millises arvutis (serveris) lehekülg asub ning kus ta selles arvutis on.

« Back to Glossary Index