Ühisotsing

« Back to Glossary Index

(ingl.k. federated search)

Otsing, mis otsib korraga mitmest repositooriumist ja esitab kasutajale tervikliku loendi otsitulemustest.

« Back to Glossary Index