Tin Can API

« Back to Glossary Index

Uus e-õppe spetsifikatsioonide kogu, mis võimaldab koguda kasutajate või kasutajagruppide erinevate tegevustega seotud informatsiooni veebis. Andmeid kogutakse kindlas formaadis väga erinevatest keskkondadest ja rakendustest (blogi, õpihaldussüsteem, veebileht). Süsteemid vahetavad omavahel turvaliselt tegevuste vooge, kasutades Tin Cani sõnavara ja reegleid.

Vaata ka: SCORM.

« Back to Glossary Index