SWOT-analüüs

« Back to Glossary Index

(ingl.k. SWOT analysis)

Mudel, millega tehakse kindlaks organisatsiooni tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud. SWOT-analüüsi nimi tuleb ingliskeelsete sõnade esitähtedest: strenghts (tugevused), weaknesses (nõrkused), opportunities (võimalused), threats (ohud).

« Back to Glossary Index