SCORM

« Back to Glossary Index

(ingl.k. sharable content object reference model)

Tehniliste standardite ja spetsifikatsioonide kogu e-õppe tarbeks. Üldjoontes määratakse SCORMiga, kuidas õppematerjal (veebileht, test) suhtleb õpihaldussüsteemiga (nt Moodle). Samuti määratleb SCORM, kuidas pakkida kokku õppesisu taaskasutatava ZIP-kaustana. SCORMi järgmine põlvkond ja edasiarendus on tuntud nime all Tin Can API, mida toetab ka Moodle’i keskkond.

Vaata ka: Tin Can API.

« Back to Glossary Index