Repositoorium

« Back to Glossary Index

(ingl.k. repository)

Andmebaasirakendus õpiobjektide ja nende metaandmete hoidmiseks. Digitaalsete õppematerjalide korrastatud kogum.

« Back to Glossary Index