Renderdamine

« Back to Glossary Index

(ingl.k. rendering)

Protsess, mille käigus objektide traatmudelid kaetakse pinnatekstuuridega, neile lisatakse valgusefektid ja värvid, et saada realistlik kujutis. Tänapäeval räägitakse renderdamisest peamiselt seoses 3D-graafika ja 3D-animeerimisega. Protsess võib sõltuvalt kujutise keerukusest, objektide hulgast, kaadri suurusest, tekstuuride keerukusest ja kasutatavast värvussügavusest olla vägagi töömahukas, seega ka aeganõudev. (Rinde, 2015)

« Back to Glossary Index