Refleksioon

« Back to Glossary Index

(ingl.k. reflection)

Refleksioon e. reflekteerimine on oma tegevuse, kogemuse või õpitu analüüsimine, hindamine ja seoste loomine ning järelduste tegemine edasisteks tegevusteks.

« Back to Glossary Index