Õppimine

« Back to Glossary Index

(ingl.k. learning)

Suunatud tegevus, mille tulemusel leiavad õppija käitumises või käitumisvõimelisuses aset suhteliselt püsivad muutused. (Wikipedia)

« Back to Glossary Index