Õppetegevus

« Back to Glossary Index

(ingl.k. learning activities)

Koosneb õpilase huvist teemat omandada ja õpetaja tööst teema selgitamisel. Etapid on teemale häälestamine, uue materjali edastamine, kinnistamine ja hindamine.

« Back to Glossary Index