Õpitulemus

« Back to Glossary Index

(ingl.k. learning outcome)

Õppimise tulemusena omandatavad teadmised, oskused ja hoiakud või nende kogumid (pädevused), mille olemasolu ja/või saavutatuse taset on võimalik tõendada ja hinnata.

Õpitulemused (õpiväljundid) on kirjeldatud õppekava, mooduli või õppeaine läbimiseks vajalikul miinimumtasemel. Õpitulemuse (õpiväljundi) saavutamist miinimumi ületaval tasemel teeb kindlaks hindamine (hindamiskriteeriumid).

Vaata ka: õpiväljund.

« Back to Glossary Index