Õpetaja

« Back to Glossary Index

(ingl.k. teacher)

Õpetajad on kõik, kes õpetavad lasteaedades, üldhariduskoolides, kutsekoolides, kõrgkoolides, huvikoolides, vabahariduslikes koolituskeskustes, loodus- ja keskkonnahariduskeskustes, täiendusõppeasutustes, aga ka muuseumides jt kultuuriasutustes, kaitseväes, või juhendavad õppijat ettevõttes.

« Back to Glossary Index