Nimeruum

« Back to Glossary Index

(ingl.k. namespace)

Nimede komplekt või rühm, mis on defineeritud mingi kindla nimetamiskokkuleppe alusel.

« Back to Glossary Index