ISTE 5.

« Back to Glossary Index

ISTE õpetajate digipädevuste standardi 5. pädevuste ploki teemaks on kutsealane
areng ja eestvedamine:

  • õpetajad parendavad pidevalt kutseoskusi, on eeskujuks elukestvas õppes osalemisel ning on oma koolis ja professionaalses kogukonnas digivahendite kasutamise eestvedajad.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

« Back to Glossary Index