ISTE 4.

« Back to Glossary Index

ISTE õpetajate digipädevuste standardi 4. pädevuste ploki teemaks on digiühiskonnas
kodanikuna käitumine:

  • õpetajad mõistavad arenevas digikultuuris nii kohalikke kui globaalseid kitsaskohti ja
    vastutust ning käituvad oma professionaalses tegevuses seaduslikult ja eetiliselt.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf

« Back to Glossary Index