ISTE 1.

« Back to Glossary Index

ISTE õpetajate digipädevuste standardi 1. pädevuste ploki teemaks on õppijate
innustamine ja nende loovuse arendamine:

  • Õpetajad kasutavad oma pedagoogilisi ja aineteadmisi ning digitehnoloogiat, et arendada õppijate õpioskusi, loovust ja innovatsiooni nii õpperuumis kui ka virtuaalsetes keskkondades.

Allikas: http://www.innovatsioonikeskus.ee/sites/default/files/ISTE/ISTE_NETS_T_2014.pdf 

« Back to Glossary Index