IKT taristu

« Back to Glossary Index

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia toimimiseks vajalik riist- ja tarkvara ning tugisüsteemid.

« Back to Glossary Index