IEEE LOM-i andmeelement

« Back to Glossary Index

(ingl.k. IEEE LOM data element)

Metaandmeelement, mille nimi, selgitus, arv, järjestus, väärtuste vahemik ja andmetüüp on defineeritud LOM-i standardis. (IEEE LOM 2002)

Vaata ka: IEEE LOM.

« Back to Glossary Index