Hüpertekst

« Back to Glossary Index

(ingl.k. hypertext)

Arvutis või mõnes teises elektroonilises seadmes kuvatav tekst, milles viidatakse teistele tekstidele hüperlinkidega, mille aktiveerimisel osutajaga (kursor) saab lugeja ligipääsu viidatavale objektile.

« Back to Glossary Index