HTML

« Back to Glossary Index

(ingl.k. hypertext markup language)

Hüperteksti märkimise keel – standardne märkimiskeel, mida kasutatakse veebilehekülgede loomiseks. Veebilehitsejad loevad HTML-faile ja genereerivad nendest kasutajale arusaadava veebilehekülje. Keelt esitatakse HTML-elementidena, mis koosnevad nurksulgudesse paigutatud märgenditest ehk tag’idest, nt <html>.

Vaata ka; HTML5, XHTML.

« Back to Glossary Index