GIFT-formaat

« Back to Glossary Index

Veebitestide kirjeldamiseks kasutatud märgistuskeel, kasutuses põhiliselt Moodle’i süsteemis. Võimaldab tekstina kirjutada eri tüüpi küsimusi (valikvastustega, õige-vale, lühivastusega, paaride leidmisega, arvulised, lünktekstid). Lihtsas tekstiformaadis (UTF-8 kodeeringuga) küsimusi saab importida e-testidesse.

« Back to Glossary Index