Eesti e-Kutsekool

« Back to Glossary Index

(ingl.k. e-vocational school)

Eesti e-Kutsekool (http://www.e-ope.ee/eOAK/eesti_e-kutsekooli_konsortsium) on rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste konsortsium, mille eesmärk on elukestva õppe ja regionaalarengu põhimõtetest lähtudes liikmesõppeasutuste e-õppe alase koostöö algatamine ja soodustamine ning e-õppe arendamine.

« Back to Glossary Index