E-kursus

« Back to Glossary Index

(ingl.k. e-learning course)

Õppeaine või moodul, mis toimub osaliselt või täielikult e-õppe keskkonnas (IKT toel).

Vaata ka: õpiobjekt.

« Back to Glossary Index