Dublin Core

« Back to Glossary Index

Üks standardeid metaandmeelementide loetelu loomiseks valdkondadevaheliseks inforessursside kirjeldamiseks.

« Back to Glossary Index