Debriifing

« Back to Glossary Index

(ingl.k. debriifing)

Debriifing ehk järelarutelu on õppemängude kolmas, õppimise seisukohalt kõige tähtsam osa. Esimene osa on briifing ehk tutvustus, mängu sissejuhatav selgitus, teine osa on tegevus mängumaailmas, kolmas osa on debriifing ehk järelarutelu, kus teadvustatakse kogetu, toimub õppimine. Debriifingu algul väljutakse rollist ja maandatakse emotsioonid. Seejärel arutatakse toimunu läbi nii, et kõigil osalejatel tekiks üldine ja ühtne pilt mängus toimunust. Debriifingu viimases osas seotakse mängus toimunu päriseluga ja sõnastatakse järeldused.

Vaata ka: järelarutelu.

« Back to Glossary Index