Autoriõigus

« Back to Glossary Index

Autoriõigused (digitaalsete) õppematerjalide kasutamisel on seotud Eesti seadusandlusega, mis lubab kasutada teiste autori teoseid õppetöös hariduslikel eesmärkidel ning motiveeritud mahus. Autoriõiguste seadus Riigi Teatajas – https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011005.

Vaata ka: autorikaitse.

« Back to Glossary Index