IMS Common Cartridge

Spetsifikatsioon, mis kirjeldab digitaalse õppematerjali loomise ja jagamise (pakkimise) formaati. Arendanud IMS Global Learning Consortium. Toetatud mitmes õpihaldussüsteemis (nt Moodle) ja õppematerjalide loomise tarkvaras (nt Exe Learning). SCORMi alternatiiv.

« Back to Glossary Index