Avatud sisu ja õppematerjalide kogud

Viimastel aastatel on aktuaalseks teemaks saanud avatud õppematerjalid (ingl. k. open educational resources, OER). Avatud õppematerjalide all mõistetakse õppematerjale, mida levitatakse avatud sisulitsentsi alusel. Esimesed suuremad avatud õppematerjalide projektid olid suunatud kõrgharidusele, kuid tänapäeval on terve rida rahvusvahelisi ja kohalikke avatud õppematerjalide kogusid, mis on suunatud üldhariduskoolide õpetajatele. Järgnevalt tutvustame lühidalt Eesti õpetajate seisukohalt olulisi avatud õppematerjalide ja avatud sisu kogusid. Kokkuvõte nendest on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Avatud õppematerjalide ja avatud sisu kogud

Keskkond Sisu tüüp Litsents
Koolielu õppematerjalid Kõik õigused reserveeritud, Creative Commons litsentsid
HITSA Innovatsioonikeskuse repositoorium õppematerjalid Kõik õigused reserveeritud, Creative Commons litsentsid
LeMill õppematerjalid Creative Commons Attribution-ShareAlike litsents
LRE õppematerjalid Kõik õigused reserveeritud, Creative Commons litsentsid
OER Commons õppematerjalid Creative Commons litsentsid
Vikipeedia entsüklopeedia Creative Commons Attribution-ShareAlike litsents
Wikimedia Commons fotod, heliklipid, videod Creative Commons litsentsid, GNU Vaba Dokumentatsiooni Litsents
Flickr fotod Kõik õigused reserveeritud, Creative Commons litsentsid
SlideShare esitlused Kõik õigused reserveeritud, Creative Commons litsentsid
YouTube videod Kõik õigused reserveeritud, Creative Commons Attribution litsents

Suurimaks üldhariduskoolidele mõeldud digitaalsete õppematerjalide koguks Eestis on Tiigrihüppe Sihtasutuse poolt hallatav Koolielu portaal. Märts 2012 seisuga on Koolielus üle 4700 digitaalse õppematerjali, millest üle 2200 on avaldatud erinevate Creative Commons litsentside alusel.

e-Õppe Arenduskeskuse repositoorium sisaldab kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste õppejõudude poolt koostatud õppematerjale. Märts 2012 seisuga on seal üle 2500 õppematerjali, mis kõik on avaldatud erinevate Creative Commons litsentside alusel.

Kolmandaks suureks Eesti õpetajate poolt kasutatavaks avatud õppematerjalide koguks on LeMill. LeMill keskkonnas avaldatud sisu on jagatud õppematerjalideks, pedagoogilisteks meetoditeks ja vahenditeks, mida saab õppetöös või õppematerjalide koostamisel kasutada. LeMill eripäraks on see, et kõik seal avaldatud õppematerjalid on veebipõhised ning teised keskkonna kasutajad saavad neid otse oma veebibrauseris muuta ja täiendada. Kõik LeMill keskkonnas loodud õppematerjalid on avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsi alusel. Märts 2012 seisuga on keskkonnaga liitunud üle 800 Eesti õpetaja, kes on avaldanud enam kui 2400 eestikeelset õppematerjali.

Teiste maade õpetajate poolt koostatud avatud õppematerjalidega tutvumiseks võib soovitada LRE ja OER Commons portaale. Esimene neist sisaldab Euroopa õpetajate poolt loodud õppematerjale, teise on kogutud viited avatud õppematerjalidele üle maailma. Mõlema portaaliga liitunud kasutajad saavad lisada uusi viiteid avatud õppematerjalidele ning portaali kaudu leitud materjale oma järjehoidjasse salvestada.

Oluliseks allikaks, millele saab avatud õppematerjalide koostamisel toetuda, on Vikipeedia. Märts 2012 seisuga on Vikipeedia ingliskeelses versioonis üle 3,9 miljoni artikli ning eestikeelses versioonis üle 94 000 artikli. 2009. aastal otsustas Vikipeedia kogukond vahetada kasutusel olevat litsentsi ning sellest ajast alates on kõik Vikipeedia artiklid avaldatud Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsiga. See muudab need ühilduvaks näiteks LeMill keskkonnas avaldatud õppematerjalidega.

Vikipeedia juurde kuulub mitmeid täiendavaid avatud sisu projekte. Üheks tuntumaks neist on Wikimedia Commons , mis sisaldab kõiki Vikipeedia artiklites kasutatud illustratsioone. Märts 2012 seisuga on seal üle 12 miljoni pildi, joonise, heli- ja videoklipi. Suur osa Wikimedia Commons keskkonnas avaldatud illustratsioonidest on kas Creative Commons Attribution-ShareAlike litsentsi või sellest veelgi vabama litsentsi alusel. Illustratsioone on võimalik leida teemakataloogi või otsingu kaudu. Kolmandaks võimaluseks on otsida soovitud teemal Vikipeedia artikkel ning liikuda sealt edasi illustratsioonide juurde.

Teiseks kohaks, kust võib õppematerjali koostamisel vajalikke fotosid leida, on fotoportaal Flickr. Siinkohal on oluline tähele panna, et ainult osa Flickr keskkonnas avaldatud fotodest on Creative Commons litsentsidega. Flickr kasutajad saavad ise valida, millise kuuest Creative Commons litsentsist nad oma fotole määravad. Märts 2012 seisuga on Flickr keskkonnas üle 218 miljoni Creative Commons litsentsiga foto, mida on litsentsitüübi järgi võimalik otsida aadressil http://www.flickr.com/creativecommons/. Mõistlik on alustada otsingut kõige vabama litsentsi hulgast, milleks on Creative Commons Attribution litsents.

Tuntumatest veebikeskkondadest võimaldavad oma materjali Creative Commons litsentsiga avaldada veel esitluste jagamise keskkond SlideShare ning videoportaal  YouTube. Mõlemas keskkonnas on ainult väike osa materjale Creative Commons litsentsidega. SlideShare on toetanud Creative Commons litsentside valimist algusest peale ning võimaldab kasutajal ise valida kõigi 6 litsentsi vahel. YouTube keskkonnas lisandus Creative Commons litsentsi valiku võimalus alles 2011. aastal ning valik piirdub Creative Commons Attribution litsentsiga.

Praktiline tegevus: