Mooduli teemad ja õppematerjalid

Teemad:

Töövahendid:

  • Ideekaartide loomise keskkonnad (Creately, Spiderscribe, Mindomo jne)
  • Rühmade moodustamine (TeamUp, Doodle jne) 
  • Veebitahvlid (Padlet)
  • Esitluse loomine koostöös (Prezi, GoogleDocs jne)
  • Ajurünnakute vahendid (Answergarden, Wordle jne)